Класифікація отруйних речовин.

Найбільш широке поширення одержала класифікація, заснована на розподілі відомих ОР по тактичному призначенню і фізіологічній дії на організм.

По тактичному призначенню ОР розподіляються на групи по характеру їх уражаючої дії: смертельні, такі, що тимчасово виводять живу силу з ладу, подразливі і навчальні.

По фізіологічній дії ОР на організм розрізняють (рис. 6); нервово-паралітичної дії, які також називають фосфорорганічними ОР, тому що в складі їхніх молекул міститься фосфор; шкірно-наривної дії, загальнотруйної дії, ОР задушливої дії, психохімічні, подразливої дії.


Рис.6 Класифікація отруйних речовин по дії на організм людини.

По швидкості початку уражаючої дії розрізняють: швидкодіючі ОР, що не мають періоду схованої дії, і повільнодіючі Класифікація отруйних речовин. ОР, які володіють періодом схованої дії.

У залежності від тривалості збереження вражаючої здатності ОР смертельної дії підрозділяють на дві групи: стійкі ОР, що зберігають свою вражаючу дію на протязі декіль-кох годин і діб; нестійкі ОР, вражаюча дія яких зберігається кілька десятків хвилин після їхнього застосування. Деякі ОР у залежності від способу та умов застосування можуть поводитися як стійкі і нестійкі ОР.

У залежності від рівня виробництва їх, крім того, підрозділяють на групи: табельні ОР – ОР, що є на озброєнні, і резервні OР – токсичні речовини, що у нинішній час не виробляються, але при необхідності можуть бути Класифікація отруйних речовин. виготовлені хімічною промисловістю в достатній кількості.


documentbbozyvp.html
documentbbpagfx.html
documentbbpanqf.html
documentbbpavan.html
documentbbpbckv.html
Документ Класифікація отруйних речовин.